Klavírní třída

pro klavíristy do 28 let

"Věřím, že lidé mají stále hlad po umění a chtějí se obklopovat něčím krásným. A hudebníci by měli být připraveni jim tu krásu nabídnout, až jim to bude umožněno." S velkou radostí otevíráme nově klavírní třídu Lukáše Vondráčka, který je známý svým neúnavným hledáním nových cest interpretace. Během týdenního kurzu bude mít malý počet vybraných studentů možnost denně pracovat a cvičit, navštěvovat ostatní akce Ševčíkovy akademie a vystoupit na závěrečném koncertě.

Co nabízíme?

H

Hudební kurzy

Základem je výuka u Lukáše Vondráčka, která je vedena formou veřejných masterclassů i soukromých hodin.

F

Festivalové koncerty

Učastníci mají možnost vystoupit na festivalových koncertech a zároveň navštěvovat všechny ostatní koncerty lektorů a hostů.

I

Individuální přístup

Cílem akademie je podpořit další rozvoj každého hráče a hráčky, ať už to bude zaměření na nástrojovou techniku nebo nácvik tradičního repertoáru.

R

Osobní rozvoj

Nově zařazujeme také oblíbené prezentace na téma osobního rozvoje.

P

Přednášky

Nedílnou součástí Ševčíkovy akademie jsou také přednášky a semináře, které se budou věnovat nejen životu a dílu Otakara Ševčíka, ale také klavíru, zpěvu a hudební metodice obecně.

N

Kvalitní nástroje

Pro letošní kurz máme díky partnerství k dispozici koncertní křídlo značky Steinway a další kvalitní nástroje na cvičení a rozherávání.

D

Doprovodný program

Během akademie mohou účastníci zhlédnout výstavu o dirigentovi Václavu Talichovi nebo navštěvovat masterclassy ostatních lektorů.

V

Volný čas a sport

Pro účastníky je pod vedením praktikantů připraven také sportovní program včetně turnaje v pingpongu, fotbalových zápasů a procházek do přírody.

U

Ubytování

Všichni studenti budou společně ubytováni v bezprostřední blízkosti všech aktivit akademie. Ubytování je naproti ZUŠ, kde je možné celý den cvičit.

S

Strava

Strava ve formě plné penze v hotelu Prácheň, kde se společně stravují lektoři s účastníky akademie.

Lektoři naživo

Praktické informace

Termíny

 • Doporučený příjezd je úterý 10. srpna 2021, ve stejný den proběhne registrace účastníků od 10 do 13 hodin v secesním sále Hotelu Prácheň
 • Výuka začne v úterý 10. srpna 2021 v odpoledních hodinách
 • Závěrečný koncert klavírní třídy proběhne v pondělí 16. srpna 2021 od 20 hodin ve velkém sále Zámku Horažďovice
 • Odjezd účastníků je v úterý 17. srpna 2021
 • Poslední možný termín pro vstup do online přihlášky je pátek 23. července 2021

Místo konání, ubytování

Všichni studenti budou ubytováni v Horažďovicích v areálu bývalého kláštera františkánů, ve kterém dnes sídlí Domov mládeže Střední školy Horažďovice. Ve stejném objektu, tedy v bezprostřední blízkosti ubytování, se nachází také základní umělecká škola, kde je (spolu s Domovem mládeže) další možnost cvičení. Přibližně 1 minutu chůze je vzdálen Hotel Prácheň, který je jedním z center aktivit Ševčíkovy akademie a dalších necelých 5 minut chůze je vzdáleno náměstí Horažďovic a zámek, kde probíhá další část programu.

Strava

Studenti i lektoři budou mít zajištěné snídaně, obědy i večeře v Hotelu Prácheň, který disponuje velmi kvalitní restaurací. Strava je vhodná i pro vegetariány, na přání i pro vegany či strávníky trpící alergiemi.

Cesta

 • Autem: z Plzně (1 hodina), Prahy (2 hodiny), Mnichova (3 hodiny) nebo Vídně (3,5 hodiny)
 • Autobusem: z Prahy přímým spojem (2 hodiny)
 • Vlakem: z Prahy spojem s přestupem v Plzni (2,5 hodiny)

Stipendium Otakara Ševčíka

Ševčíkova akademie se hlásí k odkazu a snaze Otakara Ševčíka o podporu domácích studentů. Studenti z České republiky a ze Slovenska, díky naším soukromým dárcům, získají v letošním roce stipendium 4000 Kč.

Pedagogický dohled

Ve výjimečných případech může akademie přijmout talentované hráče mladší 18 let. V tom případě je po celou dobu konání Ševčíkovy akademie zajištěn pedagogický dohled. Studenti se však výuky účastní samostatně, a proto při příjezdu nezletilý účastník odevzdá souhlas zákonného zástupce s účastí na individuálních lekcích.

Klavírní třída 2021

termín 10.–17. srpna 2021
 • Hudební kurzy
 • Festivalové koncerty
 • Individuální přístup
 • Osobní rozvoj
 • Přednášky
 • Kvalitní nástroje
 • Doprovodný program
 • Volný čas a sport
 • Ubytování
 • Strava
CENA 15 500 Kč* / 590 €

*Účastníci z ČR a Slovenska získají stipendium ve výši 4000,- korun.
Přihlašování skončilo