Komorní koncert

pátek 9. srpna 2024 od 20:00

velký sál Zámku Horažďovice

Ernest Chausson: Koncert pro housle, klavír a smyčcové kvarteto

Josef Špaček – housle
Natálie Toperczerová – housle
David Hernych – housle
Daniel Macho – viola
David Pěruška – violoncello
Jakub Sládek – klavír

Vítězslav Novák: Klavírní trio č. 2 d moll op. 27 "Quasi una ballata"

Jan Fišer – housle
Petra Malíšková – violoncello
Renata Lichnovská – klavír

Dimitrij Šostakovič: Klavírní kvintet g moll op. 57

Niklas Liepe – housle
Jan Fišer – housle
Jiří Kabát – viola
Tomáš Jamík – violoncello
Stanislav Gallin – klavír