Závěrečný koncert

čtvrtek 17. srpna 2023 od 20 hodin

secesní sál Hotelu Prácheň

Giuseppe Tartini : Andante

Matěj Iljasov, Štěpán Blahna, Gabriel Rameš, Marie Burgetová, Adéla Čadilová, Isabela Vacková, Daniela Oerterová – housle
Eliška Burgetová, Sofie Vohradníková, Klára Malíšková, Amálie Chang, Rudolfína Brousilová, Sihoo Moon – violoncello

Antonín Rejcha: Kvartet č. 2

 1. Andante con Variazioni

Václav Kerber – housle
Daniela Oerterová – housle
Amálie Toperczerová – viola
Anna Nekvasilová – violoncello

Dmitrij Šostakovič: Pět kusů pro dvoje housle a klavír

 1. Walzer
 2. Polka

Lada Kincová – housle
Marie Burgetová – housle
Petr Jiříkovský – klavír

Jean-Marie Leclair: Sonáta č. 5 e moll

 1. Allergo ma poco

Aleš Baránek – housle
Václav Kerber – housle

David Popper: 15 Etud s doprovodem druhého violoncella

 1. Etuda
 2. Etuda

Seoyeon Lim – violoncello
Tomáš Jamník – violoncello

Franz Schubert: Smyčcový kvartet č. 10 Es dur

 1. Allegro moderato

Jan Fišer – housle
Klára Lešková – housle
Bohumil Bondarenko – viola
Klára Gabryšová – violoncello

Antonín Dvořák: Klavírní kvintet č. 2, A dur

 1. Allegro, ma non tanto

Terézia Hledíková – housle
Klára Zaykova – housle
Bohumil Bondarenko – viola
Tomáš Jamník – violoncello
Pavol Praženica – klavír


Pauza

Antonín Dvořák: Violový kvintet Es dur

 1. Allegro vivo

Eliška Kukalová – housle
Natálie Toperczerová – housle
Allan Nilles – viola
Karolína Franclíková – viola
Jan Nečaský – violoncello

Johannes Brahms: Klavírní kvartet č. 3 c moll

 1. Andante

Josef Špaček – housle
Daniel Macho – viola
Alessandro Mastracci – violoncello
Stanislav Gallin – klavír

Giocchino Rossini: Sonáta č. 2 A dur

 1. Allegro

Vilém Jirsa – housle
Boha Moon – housle
Petra Malíšková – violoncello
Wies de Boevé – kontrabas

Igor Frolov: Souvenir

Terézia Hledíková – housle
Klára Zaykova – housle
Natálie Toperczerová – housle
Pavol Praženica – klavír