Barbora Jodas


výkonná ředitelka

Barbora Jodas

studovala hru na cembalo na Pražské konzervatoři ve třídě Edity Keglerové a souběžně navštěvovala Filosofickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně (obor Muzikologie). Ve studiích pokračovala na pražské HAMU v oboru Hudební management. Tři roky působila jako produkční v barokním orchestru Collegium 1704, stala se také produkční festivalu Bach for All, podílí se na organizaci Noci kostelů. Kromě produkční práce působí na plný úvazek jako učitelka klavíru na ZUŠ Adolfa Voborského v Praze. Hudbě se aktivně věnuje v ochotnickém a cenami ověnčeném hudebním souboru Lakomé Barky.

Barbora je optimistická workoholička, která dotahuje věci do konce. Společně s Tomášem Jamníkem a Josefem Špačkem stála u zrodu Ševčíkovy akademie, která je pro ni srdeční záležitostí a věří, že tomu tak ještě dlouho bude.