Otakar Ševčík

Věhlasný houslista, pedagog a autor světoznámé metodiky hry na housle Otakar Ševčík (1852 Horažďovice – 1934 Písek) získal první hudební vzdělání od svého otce Josefa Ševčíka, u kterého se učil zpívat a hrát na klavír i na housle. V deseti letech odešel Ševčík do Prahy na akademické gymnázium a po čtyřech letech byl mimořádně přijat na Pražskou konzervatoř, nejprve do třídy Antonína Sitta, později k Antonínu Bennewitzovi.

Po absolutoriu v roce 1870 získal na tři roky učitelské místo v salcburském Mozarteu, krátce působil také jako koncertní mistr Komické opery ve Vídni. V roce 1875 přijal nabídku profesorského místa na konzervatoři v Kyjevě, kde strávil celkem 17 let.

V roce 1901 se stal profesorem Pražské konzervatoře, jejíž ředitelem byl tou dobou Antonín Dvořák, který zavedl Ševčíkovu vlastní učební metodu pro studenty houslí jako povinnou. Ševčíkovou třídou prošla řada významných českých (Jan Kubelík, Emanuel Ondříček, Jaroslav Kocian, Bohuslav Lhotský a další) i zahraničních houslistů (Mary Hall, Erika Morini, Nora Duesberg, Zlatko Baloković, Ivonna Canale, Vladimir Reznikov). V roce 1909 byl Ševčík jmenován vedoucím mistrovské školy na vídeňské Akademii hudby a výtvarného umění, kde působil až do roku 1918. Věhlas jej dovedl k opakovaným návštěvám Ameriky, během kterých vyučoval v Chicagu, New Yorku a Bostonu.

FOTO ševčík

ŠEVČÍKOVA METODA

Ševčíkova metoda přinesla do houslové techniky nevídané a inovativní prvky: půltónový systém pro začátečníky, systematické a postupné řešení technických problémů, do detailu propracovaná intonační cvičení, analytické studie ke koncertům a mnoho dalšího. Originální byl Otakar Ševčík i během výuky, při které využíval prvky skupinové hry. Své znalosti techniky doplňoval pedagogickou pílí, ale také ohromnou lidskostí. Je známo, že ve svých vrcholných letech učil své žáky od brzkého rána až do večera a na sklonku dne si vždy našel čas i pro dlouhé rozpravy o jejich uměleckém a osobním životě.

V závěru svého života odkázal veškerý majetek jím založené Ševčíkově koleji, která podporovala začínající mladé hudebníky a hudebnice. Celá metoda je natolik univerzální, že ji lze využít na všechny smyčcové nástroje.

FOTO noty

NOPPOVA TABULKA

Ševčíkova metoda je rozdělena do osmi stupňů. Následující tabulku, kterou vytvořil Ševčíkův žák Viktor Nopp, autorizoval později sám Otakar Ševčík.

NOPP table

Stáhněte si PDF verzi tabulky.