Seminář Otakara Ševčíka

Učitelům (bez věkového omezení) je určen seminář, který se věnuje vybraným metodickým a interpretačním tématům. Samozřejmostí jsou přednášky o Ševčíkově metodě.

V termínu 7.–13. srpna 2023 jsou zváni do Horažďovic učitelé a všichni zájemci o Ševčíkovo dílo, aby se zúčastnili druhého ročníku mezinárodního semináře Otakara Ševčíka. Každý den mohou být účastníci přítomni veřejným i online masterclassům, exkluzivně též budou mít přístup do soukromé části, tedy individuálních lekcí nebo kreativní dílny s malými dětmi. Připravené přednášky se budou týkat života a díla Otakara Ševčíka a tématu nástrojové metodiky obecně.

Učitelé, kteří s sebou budou mít svůj hudební nástroj, se mohou zapojit do společné hry experimentálního orchestru Š, která bude vždy probíhat ve večerních hodinách a vyvrcholí společným koncertem v sobotu 12. srpna 2023 na Mírovém náměstí v Horažďovicích.

Účastníci semináře mají možnost výhodného ubytování i stravy (na dotázání).

Co nabízíme?

T

Tematické přednášky

Každý den budou mít učitelé a zájemci možnost dozvědět se něco více o životě a díle Otakara Ševčíka, prostor bude i pro společnou debatu.

N

Neomezený přístup do výuky

Program výuky studentů bude z části veřejný, z části neveřejný. Pouze registrovaní učitelé budou mít možnost nahlédnout i do neveřejné části.

I

Individuální konzultace

Učitelé budou mít možnost být v kontaktu s lektory a konzultovat s nimi otázky nástrojové metodiky.

Š

Orchestr Š

Během kurzu jsou také učitelé zváni, aby zasedli do experimentálního orchestru Š, který bude zkoumat možnosti nástrojové souhry.

K

Komentovaná prohlídka

Účastníkům kurzů bude v horažďovickém muzeu zprostředkována komentovaná prohlídka výstavy o životě a díle Otakara Ševčíka.

F

Festivalové koncerty

V ceně kurzu je vstup na všechny festivalové koncerty spolu s dalšími výhodami, rezervací nejhezčích míst a vstupu do VIP sektorů.

P

Ševčíkovy procházky

Účastníci mají možnost se projít po Horažďovicích po místech spjatých s Otakarem Ševčíkem. Procházk uvede pan Trčka, bývalý starosta Horažďovic.

Program semináře

HISTORICKÉ NAHRÁVKY ČESKÉ LIDOVÉ HUDBY

úterý 8.8.2023 od 14 hodin

Městské muzeum Horažďovice

ZDENĚK VEJVODA, Ph.D.


Přednáška se zvukovými ukázkami přináší přehled historických pramenů české lidové hudby v kontextu vývoje technologií záznamu zvuku a působení významných osobností a institucí spojených s čes- kou hudební folkloristikou.

LIDOVÁ MUZIKA NA PRÁCHEŇSKU

středa 9.8.2023 od 14 hodin

Městské muzeum Horažďovice

Mgr. IRENA NOVOTNÁ


Prácheňský kraj se vyznačoval zpěvností a muzikálností svých obyvatel. V rámci přednášky bude představena historie a současnost místní dudácké tradice i samotného nástroje dud, na který si lze v závěru přednášky zkusit zahrát.

OTAKAR ŠEVČÍK V AMERICE

čtvrtek 10.8.2023 od 14 hodin

Městské muzeum Horažďovice

TOMÁŠ JAMNÍK, Ph.D.


Pro Otakara Ševčíka byly důležité tři cesty do Ameriky, které podni- kl v letech 1921, 1923 a 1932. Co bylo cílem těchto cest? Byly úspěšné? V rámci přednášky se zájemci dozví vše o Ševčíkově zámořském putování.

Seminář Otakara Ševčíka 2024

termín 4.–18. srpna 2024
  • Tematické přednášky
  • Neomezený přístup do výuky
  • Individuální konzultace
  • Orchestr Š
  • Komentovaná prohlídka
  • Festivalové koncerty
  • Ševčíkovy procházky
3500 Kč / 150 €
Přihlášky brzy