Seminář Otakara Ševčíka

V rámci akademie se každoročně koná také seminář věnovaný životu Otakara Ševčíka a především jeho dílu, rozsáhlé Ševčíkově metodě, která dodnes láká studenty i učitele po celém světě.

V termínu 9.–12. srpna 2022 jsou zváni do Horažďovic učitelé a všichni zájemci o Ševčíkovo dílo, aby se zúčastnili druhého ročníku mezinárodního semináře Otakara Ševčíka. Každý den mohou být účastníci přítomni veřejným i online masterclassům, exkluzivně též budou mít přístup do soukromé části, tedy individuálních lekcí nebo kreativní dílny s malými dětmi. Připravené přednášky se budou týkat života a díla Otakara Ševčíka a tématu nástrojové metodiky obecně.

Učitelé, kteří s sebou budou mít svůj hudební nástroj, se mohou zapojit do společné hry experimentálního orchestru Š, která bude vždy probíhat ve večerních hodinách a vyvrcholí společným koncertem v sobotu 13. srpna 2022 na Mírovém náměstí v Horažďovicích.

Účastníci semináře mají možnost výhodného ubytování i stravy (na dotázání).

Co nabízíme?

T

Tematické přednášky

Každý den budou mít učitelé a zájemci možnost dozvědět se něco více o životě a díle Otakara Ševčíka, prostor bude i pro společnou debatu.

N

Neomezený přístup do výuky

Program výuky studentů bude z části veřejný, z části neveřejný. Pouze registrovaní učitelé budou mít možnost nahlédnout i do neveřejné části.

I

Individuální konzultace

Učitelé budou mít možnost být v kontaktu s lektory a konzultovat s nimi otázky nástrojové metodiky.

Š

Orchestr Š

Během kurzu jsou také učitelé zváni, aby zasedli do experimentálního orchestru Š, který bude zkoumat možnosti nástrojové souhry.

K

Komentovaná prohlídka

Účastníkům kurzů bude v horažďovickém muzeu zprostředkována komentovaná prohlídka výstavy o životě a díle Otakara Ševčíka.

F

Festivalové koncerty

V ceně kurzu je vstup na všechny festivalové koncerty spolu s dalšími výhodami, rezervací nejhezčích míst a vstupu do VIP sektorů.

P

Ševčíkovy procházky

Účastníci mají možnost se projít po Horažďovicích po místech spjatých s Otakarem Ševčíkem. Procházk uvede pan Trčka, bývalý starosta Horažďovic.

Program semináře

9.–12. srpna 2022


 • zahájení

 • přednášky
 • veřené masterclassy
 • koncerty
 • doprovodný program

  přesný program bude upřesněn
 • Seminář Otakara Ševčíka 2022

  termín 9.–12. srpna 2022
  • Tematické přednášky
  • Neomezený přístup do výuky
  • Individuální konzultace
  • Orchestr Š
  • Komentovaná prohlídka
  • Festivalové koncerty
  • Ševčíkovy procházky
  3 200 Kč / 120 €
  Přihlaste se nyní!