Diana Nováková


housle

Diana Nováková

V roce 2000 ukončila studium na Konzervatoři v Praze pod vedením Dagmar Zárubové a zároveň od roku 1997 působí jako pedagog základního uměleckého vzdělávání na Gymnáziu a Hudební škole hlavního města Prahy (GMHS). Zde vyučuje hře na housle a je uměleckou vedoucí souboru Malý Špalíček. K pedagogické činnosti ji přivedla Hana Metelková, která ji vyučovala a probudila v ní lásku jak ke klasické hudbě, tak i k hudbě folklórní. Svou pedagogickou činnost zaměřuje na výuku dětí od 5-12 let, mnohé z nich úspěšně připravila na GMHS (L. Pavlová, M. Ježek, E. Jiřičková aj.) Se svými žáky se též účastní mnoha soutěží. Během hudební praxe působila v komorních a symfonických tělesech, v souboru Musica Bohemica a v Kapele Špalíček (1. cena v celostátní soutěži 1994 a 1997). S výše jmenovanými tělesy rovněž reprezentovala Českou republiku v mnoha zemích světa (Itálie, Slovinsko, Španělsko, Francie, Německo, Švédsko) a podílela se na nahrávkách CD a DVD. Jako lektorka působila na Letních kurzech interpretace lidové hudby ve Spáleném Poříčí v roce 2016. V roce 2010 – 2014 si rozšířila vzdělání na Pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové v oboru Specializace v pedagogice se zaměřením na předškolní pedagogiku.