Eva Jamníková


housle, školička Otakárek

Eva Jamníková

absolvovala Hochschule für Musik Carl Maria von Weber v Drážďanech u Ivana Ženatého a Kunstuniversität Graz u Eszter Haffner. Během studií se stala členkou Drážďanské filharmonie, v letech 2012–2019 byla členkou skupiny prvních houslí v Neubrandenburger Philharmonie. Již během studií rozvíjela svůj zájem o přesah hudby do jiných sfér umění, zasloužila se například o zhudebnění fotografií Jana Ságla na vernisážích ve Vídni a v Praze. Věnuje se elementární hudební pedagogice, kterou v současnosti studuje na Universität der Künste v Berlíně. Její snahou je rozvíjení sluchového vnímání a kultivace hudebního a pohybového vyjadřování zvláště u předškolních dětí.