Miloš Jodas


lektor mimohudebních aktivit

Miloš Jodas

se k hudbě dostal díky sborovému zpěvu. Začal v chlapeckém sboru Pueri gaudentes, ve kterém také působil jako hlavní vedoucí letních sborových táborů. Od roku 2012 je členem mužské vokální skupiny VOSK a v roce 2015 se stal členem Kühnova smíšeného sboru.

V roce 2020 úspěšně ukončil ziskem inženýrského titulu své studium na Provozně ekonomické fakultě ČZU v Praze, obor Hospodářská a kulturní studia. V současnosti je Miloš zaměstnaný jako Provozní a finanční manažer v Asociaci pro mezinárodní otázky.