Jiří Kabát


Viola

Jiří Kabát

Jiří Kabát studoval Pražskou konzervatoř a Royal Conservatoire of Scotland (RCS) v Glasgow. Jako sólista nebo dirigent vystupoval např. s Collegiem Českých Filharmoniků, Pražskou Komorní Filharmonií, Pražskými Komorními Sólisty, Komorní Filharmonií Pardubice, Filharmonií Hradec Králové, Plzeňskou filharmonií a dalšími. Získal stipendia pro Int. Music Academy v Plzni a Meadowmount School of Music (USA). Je držitelem cen z mezinárodních soutěží a získal i další ocenění jako např. Classic Prague Award, Governor's Prize, Tillett Trust Bursary a další. Po osm sezón zastával pozici violisty Vlachova kvarteta Praha, dva roky působil v téže roli u Pavel Haas Quartet. Působil jako pedagog na Konzervatoři Pardubice a Univerzitě Hradec Králové, od školního roku 2020/21 byl jmenován ředitelem Základní umělecké školy Pardubice - Polabiny. Je též absolventem oboru skladba a dirigování ve třídě Jiřího Gemrota resp. Miriam Němcové a Miroslava Košlera. V roce 2011 získal 1. cenu a, mimořádně udělovanou, cenu absolutního vítěze druhého ročníku Mezinárodní skladatelské soutěže Antonína Dvořáka. Jeho díla zněla např. na Festival International Echternach, v komorním cyklu FOK a České Filharmonie, Östergötlands Music Dagar, Festival du Lubéron, Festival de Quatuors à Cordes en Pays de Fayence aj. Je držitelem ceny OSA za rok 2013 pro nejúspěšnějšího skladatele vážné hudby. Jako aranžér pracoval pro Českou Filharmonii i většinu tuzemských orchestrů, ale i mnoho komorních uskupení, nebo například pro švýcarské nakladatelství EMR.